Afgelopen weekend stond Appelscha weer in het teken van de Turfvaartdagen. Oude ambachten, oude spellen en oude schepen staan centraal tijdens deze dagen. Dit evenement trok vele toeristen en belangstellenden naar Appelscha.

Authentieke schepen lagen aangemeerd in Appelscha, in een deel van de voormalige turfroute. De Opsterlandse Compagnonsvaart is ooit uitgegraven voor het winnen van turf in de laagveengebieden. Zo werd het transporteren van turf vereenvoudigd.

Werven in de omgeving bouwden voor transport: Skûtsjes, pramen en tjalken. Een aantal historische schepen waren tijdens de Turfvaartdagen in Appelscha te bezichtigen, welke in konvooivaart vanaf Eernewoude, via Nij Beets, Gorredijk naar Appelscha zijn gevaren.

Appelscha
De Turfvaartdagen in Appelscha